Ардчилал, Шинэчлэлийн Намын дарга Э.Бямбацэрэнтэй ярилцлаа.