"Хүүхэд хүчирхийллийн эсрэг үндэсний хөдөлгөөн" болон Монголын Сэтгүүлчдийн Нэгдсэн Эвлэл хамтран хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг хөдөлгөөнийг улс орон даяар өрнүүлнэ.