УИХ-ын гишүүн асан Х.Тэмүүжин Монгол Улсын Ерөнхий прокурор, Хууль Цаазын Тэргүүн зөвлөх Б.Жаргалсайханд хандаж Нийтийн ашиг сонирхлыг хөндсөн буюу хуулиар УИХ-ын гишүүд төрөөс баталгаа гаргасан зээл (үүнд төрийн бүх сангууд орно) авч болохгүй гэсэн заалтыг зөрчиж ЖДҮДСангаас зээл авсан УИХ-ын гишүүдийн асуудлаар шүүхэд хандхыг хүсэж, хүсэлтээ бичгээр хүргэлээ.