Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн Цэцийн дарга Д.Одбаяр албан тушаалаасаа хүсэлтээрээ чөлөөлөгдөх хүсэлтээ Цэцийн нийт гишүүдийн бүрэлдэхүүнд хандаж гаргажээ. Уг хүсэлтийг Үндсэн хуулийн цэцийн нийт гишүүдийн хуралдаан 2019 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 11 цагт хийх аж.
 
 
Э.Мягмар