АН-ын Шинэчлэлийн хөдөлгөөний тэргүүн П.Галиндэвтэй ярилцлаа.