Нийслэл хотын агаар, орчны бохирдлын асуудлаар сэдвээр хийсэн Үндэсний Аюулгүй Байдлын Зөвлөлийн Хурлын бичлэгийг хүргэж байна. Энэ нь ҮАБЗ-ийн хурлын бичлэг Монголд анх удаа олон нийтэд хүрч буй хэрэг юм.