Монголын Үндэсний Фронтын Удирдах Зөвлөлийн гишүүд мэдээлэл хийлээ.
 
Тэд энэ үеэрээ Монголын Үндэсний Фронтын Тэргүүн , генерал Б.Баярмагнай, Монголын Үндэсний Фронтын Удирдах Зөвлөлийн гишүүн, генерал З.Болдбаатар нарыг Монголын Үндэсний Фронтын эгнээнээс хөөж, "ТВ-9" телевизийн улс төрийн тоймч Ш.Гантулгыг Монголын Үндэсний Фронтын тэргүүнээр томилсон болохоо албан ёсоор мэдэгдсэн юм.
 
Мэдээллийг  бүрэн эхээр нь хүргэж байна.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ч.Анхныбаяр