ШИНЭ намын хэсэг гишүүд мэдээлэл хийлээ. Мэдээллийг бүрэн эхээр нь хүргэж байна.