Замын хэмжээнд хүн ам олон суурьшсан суурин газруудад нүхэн гарц барьж байгаа. Зүүнхараад өнгөрсөн жил нүхэн гарц ашиглалтад оруулсан бол Дархан-Уул аймагт бас нэгэн нүхэн гарцын бүтээн байгуулалт ид өрнөж буй. ЗЗМС-аас мэдээлснээр,
ирэх сарын эхээр нүхэн гарцыг бүрэн ашиглалтад оруулж хүлээлгэн өгөх аж. Ажлын явц 75-80 хувийн гүйцэтгэлтэй гэнэ.

Эх сурвалж:"Ган Зам"