Эдийн засгийн ухааны доктор Т.Баярхүү Монголын барилгын салбарын удирдлагуудтай уулзаж, дараах илтгэлийг тавьжээ.