сонин mn

Монголын үндэстний чөлөөлөх хөдөлгөөний тэргүүн, Реалполитик судлаач, инженер, санхүүч-эдийн засагч Х.Болорболд (Д.Болор)-ын яриаг хүргэж байна.