sonin.mn
Иргэн Д.Уламбаяраас Улсын дээд шүүхэд 2023 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдөр өргөдөл ирүүллээ.
 
Уг өргөдөл нь “Тэнгэрийн эрин сэргэн мандалт нам /ТЭСМН/ үүсгэн байгуулсныг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх” агуулгатай байна. Иргэн Д.Уламбаяр нь Эх Орон Намын Нарийн Бичгийн Даргаар ажиллаж байсан нэгэн юм.