Ирэх онд салбарын сайдууд бидний татварын мөнгө буюу улсын төсвөөс хэдийг зарлагдах гэж байгааг доорх хүснэгтээс харж болно. Зарим яам, сайдын багцанд хуваарилагдсан мөнгө бага байгааг тал хувийг нь Хөгжлийн банк руу зарим томоохон бүтээн байгуулалтын хөрөнгө оруулалтад оруулсан гэх.

Юу ч болов харъя. Үүн дээр ирэх он сонгуулийн жил гэдгийг саная. Хэдийгээр Сангийн сайд үгүйсгэж буй ч төсөв дотор УИХ-ын гишүүн бүр тойргийн гурав, гурван тэрбум төгрөг суулгасан гэх мэдээлэл бий.

Эх сурвалж: “Бизнес таймс”