Тодорхой шалтгаангүйгээр айдаст автах, амар тайван байж чаддаггүй хүмүүс бий. Энэ нь нэг ёсны өвчин юм.

Судлаачдын үзэж буйгаар:

-Нийгмийн тогтворгүй байдалд

-Ажилгүйдэл

-Ядуурал ихсэх тусам хүмүүс айдас түгшүүрт автдаг аж. Өнөөгийн нийгэмд хүмүүс чинээлэг амьдралтай хэрнээ ч ямар нэг зүйлд сэтгэл түгших нь нийтлэг үзэгдэл болсон гэнэ. Стрессийг бол ямар нэгэн аргаар тайлдаг байхад сэтгэл түгшилтийг яаж ч чаддаггүй гэнэ.


Сэтгэлзүйн хүчин зүйл:

-Маргаашдаа үл итгэх

-Ядуурах вий гэсэн айдас

-Ойр дотны хэн нэг хүн нас барах

-Ажлаасаа халагдах

-Ажил төрөл бүтэмжгүй байх

-Санхүүгийн бэрхшээл

-Өвдөх, үхэхээс айх

-Харьцааны асуудал үүсэх

-Гэр бүл дэх таагүй уур амьсгал

-Гэр бүлийн хурц зөрчил маргаан

-Ганцаардах, зожигрох

-Архи дарсанд донтох

-Эм, мансууруулах бодисын хэрэглээ ихсэх

 

Сэтгэлзүйн хүчин зүйл бие махбодын хямралд ч хүргэнэ. Хэрэв танд сэтгэлзүйн хямрал ажиглагдвал сэтгэл судлаачид хандаж, зөвлөгөө авах хэрэгтэй.

-Айдас түгшүүр төрүүлдэг хүчин зүйлээ тодорхой болго.

-Айх шалтгаан, үндэслэл байгаа эсэхийг тогтоо.

-Айдсынхаа талаар ойр дотныхоо хүмүүстэй ярь.

-Айдас түгшүүр даамжирвал өвчин болох магадлаптайг сана.

 

Эх сурвалж: “Бизнес Таймс”