Эргүн судлаач Д.Батбаяр Монгол бөөгийн 12 их эзэн тэнгэрийг танилцуулж байна.