Хувьсгалт намыг Коммунист нам болгож болох уу гэсэн Ленин болохгүй гэсэн. Аюултай бөгөөд хортой гэсэн. Яагаад гэвэл малчин хүнд Коммунист нам байж болохгүй гэсэн.