МАХН "Өрх бүрт орон сууц" хөтөлбөрөө дэлгэрэнгүй танилцуулж, мэдээлэл хийлээ.