УИХ-ын гишүүн Ж.Энхбаяр, УИХ-ын гишүүн, Батлан Хамгаалахын Сайд Н.Энхболд нарыг Монгол Улсын Үндэсний Аюулгүй Байдлын Зөвлөлийн цол тэмдгээр шагналаа. УИХ-ын гишүүн Ж.Энхбаяр, УИХ-ын гишүүн, Батлан Хамгаалахын Сайд Н.Энхболд нарыг 2016-2020 оны УИХ-д ажиллах хугацаандаа Батлан хамгаалах салбарын томоохон хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулж,  ажилчин албан хаагчдын нийгмийн чухал асуудлуудыг шийдвэрлэсэн хэмээн үнэлж, уг цол, тэмдгийг олгож буй ажээ.