Нийгмийн Ардчилал-Монголын Эмэгтэйчүүдийн Холбооны дэд Ерөнхийлөгч Д.Уранбилэгтэй ярилцлаа.