Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн талаар МАХН, Монголын Ногоон Нам, Эх Орончдын Нэгдсэн Нам, Монголын Хүний Төлөө Нам, АТОЗ нам, Монголын Эмэгтэйчүүдийн Үндэсний Нэгдсэн Нам, Монгол Шинэчлэлт намууд хамтран мэдээлэл хийлээ. Мэдээллийг бүрэн эхээр нь хүргэж байна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ч.Анхныбаяр