Байгалийн түүхийн музейг нураасны дараах нөхцөл байдал