Улсын Ерөнхий Прокурорын Газар прокурорын байгууллагаас 2020 оны I дүгээр улиралд хийсэн ажил, олны анхаарал татсан эрүүгийн хэргүүдийн талаар мэдээлэл хийлээ. Мэдээллийг бүрэн эхээр нь хүргэж байна.