АН-ын нарийн бичгийн дарга О.Магнай ОНМХ-ээр гарч буй нэвтрүүлэгтэй холбогдуулан тайлбар хийжээ.