Монгол Улсын Ерөнхий Сайд байсан С.Баярын явуулсан эдийн засгийн үйл ажиллагааны тухай видео