Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийн форумаас 2020 оны нэгдүгээр сарын 01-ний өдрөөс нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэмж байгааг эсэргүүцэж хэвлэлийн бага хурал хийлээ.