"Элисэйг эзэлсэн түүх" баримтат киног Монгол өмнөтгөлийн хамт хүргэж байна.