Цогцосны байдлыг судлаад ходоод нь хоосон байсныг тогтоосон. Ходоод нь хоосон байна гэдэг нь тэр хүн хэд хоног амьд байсан гэсэн үг