БЗДХ буюу бэлгийн замаар дамжих халдварт заг хүйтэн, трихомониаз, тэмбүү, хламид, ДОХ зэрэг 20 гаруй төрлийн өвчин багтдаг. Иймд:
Тохиолдлын бэлгийн хавьтлаас зайлсхийх
Бэлгийн нэг хавьтагчтай байх, үнэнч байх
Бэлгийн хавьтал бүрт бэлгэвчийг зааврын дагуу зөв хэрэглэх нь таныг БЗДХ-ын эрсдэлээс хамгаална.
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР