Гэр Хороолол Хөгжлийн Намын дарга Б.Батсүх, тус намын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Я.Мөнгөнцэцэг нартай ярилцлаа.