Эдийн засгийн ухааны доктор Т.Баярхүү Оюутолгойн гэрээг цуцлуулахаар гарын үсэг цуглуулж буй иргэдийн үйл ажиллагааг дэмжиж оролцлоо.